Folkloro asociacija

Sveiki, atvykę, 

Taip jau atsitiko, kad į kūrybinį pagrindinės „Pajūrio“ mokyklos vaikų folkloro studijos „Veretionce“ aktyviai įsitraukė keletą tėvų. Prasidėjo bendri  kalendorinių švenčių pasiruošimai, bendros kūrybines keliones ir koncertai. 2011 m. balandžio 22 .  „Pajūrio“ mokyklos vaikų folkloro studijos „Veretionce“ pagrindu buvo įkurta Klaipėdos miesto folkloro asociacija „Vėčiora“.

Į folkloro asociaciją „Vėčiora“ apima „Veretionce“ studijos dalyvius ir jų tėvus. Nuo 2012 m. pradžios į asociacijos nariais tapo kitų Klaipėdos miesto rusų mokyklų mokytojai, autorinės dainos klubo „Sinij troleibus“ dalyviai, kiti kūrybiniai žmonės. Taigi, asociacijos "Vėčiora" veikloje dalyvauja grupės dalyvių – vaikai, tėvai ir suaugusieji.

Mūsų kolektyvas yra jaunas ir mes einame brendimo keliu. Per trumpą savo gyvavimo laikotarpį ansamblis "Vėčiora" 2012 metais laimėjo apdovanojimus tarptautiniame folkloro festivalyje "Tradicija", 2012 metais - tarptautiniame folkloro festivayje "Istoki", o 2013 metais – tapo festivalio „Nasledniki tradicij“ („Tradicijos paveldėtojai") laureatais.

Abu,“Veretence“ ir „Vėčiora“ kolektyvai, dažnai kartu  koncertuoja miesto ir bažnytinėse šventėse,   kartu švenčia  tradicines kalendorines šventes, kolektyvus taip pat jungia bendras dalyvavimas festivaliuose.

Mums bus labai malonu priimti į mūsų gretas kaip jaunus, taip suaugusius narius, nes tradicinė kultūra – tai universali terapija visų amžiaus žmonėms!

ornament024