Parama


parama

Jus taip pat galite prisidėti prie folkloro Klaipėdos miesto folkloro asociacijos "Vėčiora" misijos ir veiklos savo aukomis ir finansiniu palaikymu. Mes visada dėkingi Jums už jūsų paramą.


Rekvizitai

Klaipėdos miesto folkloro asociacija "Vėčiora"
Medžiotojų g. 2-5,
LT-92235  Klaipėda

Įmonės registracijos kodas: 302618849
Paramos gavėjo teisės suteikimo data:   2011.04.22

Banko sąskaita

Bankas:             AB SWEDBANK
Banko kodas:     73000
A/S (IBAN):       LT107300010126710200
SWIFT:             HABALT22

2% parama

Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3d., fizinis asmuo gali skirti iki 2% savo sumokėtos pajamų mokesčio sumos tam tikrai organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą. Kasmet iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) būtų pervesta Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams.

Kaip tai padaryti?

Jei apsisprendėte paremti Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčią, užpildykite prašymo formos FR0512 (2-ą versiją) ir apatinėje dalyje pasirašykite. Forma turėtų būti užpildyta  didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Kaip pildyti prašymą galie perskaityti http://www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0512(2).doc

Jūsų prašymo formos FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktos šiais būdais:

  • Internetiniu adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/.  FR0512 formą galima rasti adresu http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512(2).zip.
  • Voką su užpildyta prašymo forma galima išsiųsti iki kiekvienų metų gegužės 1 d. apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI), kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvenate. Jei privalote pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su deklaracija. Užpildytą formą įdėkite į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant užklijos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo vientisumo. Nepamirškite ant voko nurodyti savo atgalinį adresą.
  • Užpildytą prašymo formą galima tiesiogiai įteikti valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui.